تحلیل تطبیقی مشوق‌های مالیاتی کشورهای منتخب در مواجهه با بحران کووید-19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مالی و حسابداری، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه سلجوق، قونیه، ترکیه

2 گروه حسابداری، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

10.22126/pse.2024.9954.1073

چکیده

همه‌گیری کووید-19 علاوه‌بر ایجاد موجی از ابتلا و مرگ‌و‌میر، کشورهای مختلف را درگیر بحران اقتصادی ویژه‌ای کرد. در جریان بحران همه‌گیری کووید-19 تقریباً تمام کشورها از مشوق‌های مالیاتی به‌عنوان ابزاری با‌اهمیت جهت کاهش تأثیرات منفی اقتصادی این بحران استفاده کرد‌ند. هدف این مقاله، بررسی و تحلیل مشوق‌های مالیاتی کشورهای آلمان، روسیه و اسپانیا در مواجهه با بحران کووید-19 می‌باشد. بررسی و تحلیل مشوق‌های مالیاتی کشورهای مختلف در مواجهه با این بحران و برجسته کردن نکات قوت و ضعف آنها، سایر کشورها را در اتخاذ تصمیمات مناسب در مواقع بحرانی مانند بحران همه‌گیری کووید-19 یاری می‌رساند. پژوهش از نوع کاربردی بوده و با استفاده از روش‌های تحلیل محتوا و تحلیل تطبیقی انجام گرفته است. داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز با مراجعه به پایگاه‌های اطلاع‌رسانی معتبر جهانی همچون OECD و بکارگیری ابزار سیاهۀ‌وارسی گردآوری و مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفت. بدین‌ترتیب، یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، کشورهای منتخب مورد مطالعه در این بحران از مشوق‌های مالیاتی مختلف و متنوعی شامل؛ تعویق مالیات، کاهش مالیات، کاهش پیش‌پرداخت مالیات، امهال مالیاتی، بازپرداخت زیان مالیاتی، مالیات صفر، تقسیط مالیات، تعطیلات مالیاتی، معافیت مالیاتی و تعویق پیش‌پرداخت‌ مالیات به‌منظور کاهش آثار منفی اقتصادی بحران همه‌گیری کووید-19 استفاده کرده‌اند. در این میان، روسیه بیشترین و اسپانیا کمترین تنوع را در استفاده از انواع مشوق‌های مالیاتی داشته‌اند. در هر حال، در شرایط بحرانی تقریباً تمام مشوق‌های مالیاتی می‌توانند مورد استفاده سیاست‌گذار مالیاتی قرار گیرند، به شرطی که مشوق‌های مالیاتی مورد استفاده ضمن کمک به خارج شدن کسب‌و‌کارها از بحران، از هدر رفت منابع مالی دولت نیز جلوگیری نمایند. بدین‌ترتیب، انتظار می‌رود، نتایج و پیشنهادات این پژوهش بتواند به-عنوان یک نقشه راه برای استفاده هرچه بهتر از انواع مشوق‌های مالیاتی در مواقع بحرانی مانند بحران همه‌گیری کووید-19 مورد استفاده سیاست‌گذار مالیاتی در این زمینه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات